איך מעריכים שווי חברה, עסק או פעילות?

 הערכת שווי של חברה, עסק או פעילות הינה פעולה חישובית מימונית המתחשבת הן בנתונים כמותיים (לרוב היסטורים) אודות נשוא הערכת השווי והן נתונים איכותים כגון: מתחרים, פוטנציאל גידול, שינויים סביבתים, טעמי הצרכנים, תקופת חיי החברה/עסק או הפעילות, צפי משך הפעילות העתידי וכדומה. השילוב בין המרכיבים הכמותים והאיכותים מסייע בקביעת מספר הנחות בסיס על פיהם יחושב …

איך מעריכים שווי חברה, עסק או פעילות? Read More »