מי זכאי לקרן פועלים?

בשנת 2016, הוקמה הקרן בשיתוף פעולה עם חברת כלל ביטוח

 במטרה לסייע לעסקים קטנים ע”י מתן הלוואות בתנאים אטרקטיביים ונוחים.

אז מי זכאי?

א. עסק שהמחזור הכספי שלו קטן מ25 מיליון ש”ח.

ב. עסק בהקמה שכבר התחיל את פעילותו העסקית.

למי זה מיועד?

א. יזם המעוניין לפתוח עסק חדש.

ב. עסקים קיימים מכל תחום הצריכים מימון על מנת להרחיב את הפעילות, להוסיף תחום פעילות חדש, לגשר על פערי תזרים, לפרוע הלוואות יקרות או לתפעול השוטף של העסק.

מהם תנאי ההלוואה?

א. גובה ההלוואה: עד ₪ א’ 500 לעסקים בהקמה ועסקים קיימים עם מחזור הקטן מ- 5 מיליון ₪ לשנה, ועד %10 מגובה המחזור לעסקים שמחזורם הכספי עולה על 5 מיליון ₪ לשנה.

ב. פריסה: עד 72 חודשים, עם האפשרות ל- 12 חודשי גרייס.

ג. ריבית: הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואה מסוג זה הינה פריים + %5.3.

ד. בטחונות דרושים: ערבות אישית של הבעלים או של כל בעלי המניות בחברה הלווה. בטחונות נוספים בשיעור של %25 מסכום ההלוואה, הביטחונות בכפוף לאישורם ועל פי שיקול דעת הבנק ו/או שעבוד הנכס/הציוד- במקרים בהם ההלוואה נועדה למימון רכישתו.

Skip to content