שירותים נוספים

הקרן החדשה בערבות המדינה הוקמה בשנת 2012 במטרה לסייע ליזמים שמעונינים להקים עסק חדש,
וכן לעסקים קטנים ובינונים להתפתח ולצמוח. הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים, מציעה הלוואה בתנאים
אטרקטיבים הנותנת מענה אידיאלי לאותם עסקים.

מי זכאי?

.א עסק שמחזורו הכספי קטן מ- 100 מיליון ₪ לשנה.
.ב עסק בהקמה שטרם החל את פעילותו העסקית.

קבל היעד?

.א יזם המעוניין להקים עסק חדש.
.ב עסקים קיימים מכל תחום הצריכים מימון להרחיב את הפעילות, להוסיף תחום פעילות חדש,
לגשר על פערי תזרים, לפרוע הלוואות יקרות לתפעול השוטף של העסק.

תנאי ההלוואה?

.א גובה ההלוואה: עד 500א' ₪ לעסקים קטנים ועסקים בהקמה, ועד 8 מיליון ₪ לעסקים בינונים.
.ב פריסה: עד 60 חודשים, עם האפשרות ל- 6 חודשי גרייס.
.ג ריבית: פריים + בין %5.3%-5.1
.ד בטחונות דרושים: הביטחונות שנדרש הלווה להעמיד כנגד ההלוואה הם %10 מגובה ההלוואה
לעסקים בהקמה, ן%25 מגובה ההלוואה לעסקים קיימים.

יתרונות ההלוואה?

.א ריבית נמוכה: ריבית ההלוואה בערבות המדינה קטנה ב-%3%-2 מהריבית המוצעת בהלוואות
בנקאיות.
.ב בטחונות נמוכים: אחוז הביטחונות שהיזם נדרש להעמיד כנגד הלוואה בערבות המדינה נע בין
%10 ל – %25 מגובה ההלוואה בלבד. אחוז שנחשב לנמוך משמעותית מזה שהבנקים דורשים
מהיזם בהלוואות בנקאיות.
.ג הלוואה חוץ בנקאית: על אף שההלוואה ניתנת ליזם דרך הבנק, היא מבוצעת בחשבון הלוואה
נפרד, ולא נכללת באובליגו הבנקאי של העסק.

תהליך לקיחת הלוואה

.א בדיקת סיכוי ההצלחה ב"משרד רואה חשבון וייעוץ כלכלי יוסף מזרחי".
.ב הגשת תכנית עסקית לאחד הגופים המתאמים BDSK או גיזה.
.ג פגישה להכנת היזם לפגישה עם כלכלן מטעם הגוף המתאם.
.ד ישיבה עם כלכלן מטעם הגוף המתאם.
.ה העברת ההמלצה של הגוף המתאם לבנק נבחר.
.ו העלאת הבקשה לוועדה משולשת ומתן החלטה סופית.
.ז התהליך עשוי לקחת כ- 30 ימי עסקים מיום הגשת התכנית העסקית.

דילוג לתוכן