חברות

חברה הינה יישות משפטית נפרדת שעומדת בפני עצמה ולא על שמם של בעלי מניות החברה. כמו כן, חברה חייבת להיות רשומה אצל רשם החברות. במקרה בו חברה נקלעה למשבר וצברה חובות והפסדים בעל החברה (מי ששולט במניות שלה) לא יחוייב להחזיר חובות אלה מכיסו הפרטי באופן אישי, אלא במקרה שנפתח נגדו הליך "הרמת מסך". להבדיל משותף בשותפות כלשהי שהוסדרה בהסכם שותפות מסודר, או עוסק מורשה כלשהו אשר צברו חובות והפסדים, אלה עלולים בהחלט להיתבע באופן אישי בגין החובות וההפסדים הנ"ל ויהיו אחראיים להחזירם באופן ישיר.

בישראל הסוג הנפוץ של החברות שנפתחות הוא חברות מוגבלות במניות, או בשמן הנפוץ יותר "חברה בע"מ". הסוג הפחות נפוץ הוא חברה שאינה מוגבלת במניות. ההבדל בין השתיים הוא מידת האחריות הכספית והמשפטית של בעלי או מייסדי החברה במקרה שהחברה נקלעה לחובות או קורסת כלכלית.

במקרה של הקמת חברה מוגבלת במניות בעלי החברה אחראיים לשלם חובות רק עד לגובה סכום המניות הכולל אותן הם מחזיקים בידיהם. במקרה של פתיחת חברה חדשה שאינה מוגבלת במניות (בדרך כלל פירמות של ראיית חשבון או עורכי דין) חובות החברה במקרה של קריסה כלכלית יהיו בסך של כל בעלי המניות (מי שמחזיקים במניות החברה).

כאשר עסק הופך להיות חברה בע”מ מדובר בקפיצת מדרגה חשבונאית ועסקית. ההחלטה לפתוח חברה בע”מ היא בדרך כלל נגזרת של הכנסות החברה. החל ממחזור עסקים הקבוע בחוק, מס הכנסה מחייב את בעל העסק לנהל הנהלת חשבונות כפולה שהיא כמובן יקרה משמעותית מהנהלת החשבונות אותם מנהלים העוסק הפטור והעוסק המורשה. מדובר בקפיצה משמעותית בהוצאות בסעיף הנהלת חשבונות. הניסיון שלנו בחברות מתחום ההיי-טק, מסעדנות ומזון, ענף הבניה, וסקטורים נוספים מאפשר לנו לבנות יחד איתכם מערכת הנהלת חשבונות אופטימלית שתוכל לעמוד בכל הקריטריונים המחמירים של הרשויות.

לאחר שהחברה עברה בהצלחה את הרישום ברשם החברות וקיבלה ממנו את האישור על כך ואת מספר הח.פ. שלה (ראשי תיבות של חברה פרטית) היא יכולה לעבור לשלב פתיחת התיקים ברשויות המס השונות הכוללות את המע"מ, הביטוח הלאומי ומס הכנסה.

כל חברה חייבת "לנהל ספרים" ולערוך בהתאם לכך את רישומם של התנועות הכספיות  במערכת הנהלת החשבונות. מערכת הנהלת החשבונות תהווה את הבסיס להכנת הדוחות הכספיים המוגשים בסוף השנה לרשויות כאשר הכוונה היא לדו"חות כספיים עם מידע על פעילותה העסקית של החברה. הדו"חות אותם צריך להגיש: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח התאמה למס הכנסה ודו"ח תזרימי מזומנים.

דילוג לתוכן