yossimiz_admin

איך מעריכים שווי חברה, עסק או פעילות?

 הערכת שווי של חברה, עסק או פעילות הינה פעולה חישובית מימונית המתחשבת הן בנתונים כמותיים (לרוב היסטורים) אודות נשוא הערכת השווי והן נתונים איכותים כגון: מתחרים, פוטנציאל גידול, שינויים סביבתים, טעמי הצרכנים, תקופת חיי החברה/עסק או הפעילות, צפי משך הפעילות העתידי וכדומה. השילוב בין המרכיבים הכמותים והאיכותים מסייע בקביעת מספר הנחות בסיס על פיהם יחושב …

איך מעריכים שווי חברה, עסק או פעילות? Read More »

ככה תחסוך במס על מענק פרישה מעבודה

בעת פרישה מעבודה לאחר תקופת עבודה ממושכת מתקבל מענק פרישה. במקרים רבים מענק זה הינו בסכומים גבוהים ובשל כך גם חבות המס יכולה להיות משמעותית. במטרה להקל על נטל המס, המחוקק מאפשר לפרוס את סכום המענק לתקופה של 6 שנים כך שסכום המס בגין מענק הפרישה  יכול להיות נמוך באופן משמעותי מאוד, באופציה של פריסת …

ככה תחסוך במס על מענק פרישה מעבודה Read More »

מי זכאי לקרן פועלים?

בשנת 2016, הוקמה הקרן בשיתוף פעולה עם חברת כלל ביטוח  במטרה לסייע לעסקים קטנים ע”י מתן הלוואות בתנאים אטרקטיביים ונוחים. אז מי זכאי? א. עסק שהמחזור הכספי שלו קטן מ25 מיליון ש”ח. ב. עסק בהקמה שכבר התחיל את פעילותו העסקית. למי זה מיועד? א. יזם המעוניין לפתוח עסק חדש. ב. עסקים קיימים מכל תחום הצריכים …

מי זכאי לקרן פועלים? Read More »

Skip to content